Forbrugerrådet TÆNKs undersøgelse af popcornemballage

Popz sætter spørgsmålstegn ved Forbrugerrådet TÆNKs undersøgelse af popcornemballage.

Hos Popz er vi stærkt optaget af at fremstille popcorn af bedste kvalitet og altid med fokus på fødevaresikkerhed og forbrugerens sundhed. Som producent af en af de testede varer i Forbrugerrådet TÆNKS artikel om micropopcorn, som blev offentliggjort mandag den 23. juni 2015, er vi stærkt forundrede over fremgangsmåden og ikke mindst over resultaterne.

Vi har forsøgt at komme i dialog med TÆNK, der ikke har ønsket at delagtiggøre os i oplysninger om testmetode, eller hvilket analyseinstitut der har foretaget disse undersøgelser.

Først og fremmest undrer vi os over, at TÆNK vælger at udskrige micropopcorn til at udgøre en sundhedsrisiko, når de ikke har testet popcornene - men blot indholdet af stoffer i emballagen. Det er ikke emballagen, man spiser – det er de poppede corn, og dem har TÆNK ikke analyseret. Vi ved med andre ord slet ikke, om popcornene overhovedet indeholder problematiske stoffer.

I TÆNKs artikel understreges det problematiske i, at fluorstoffer fra emballagen migrerer til fødevaren ved opvarmning. Vi finder det mere problematisk, at TÆNK undlader at nævne, at Fødevarestyrelsen i 2010 foretog en omfattende analyse, der viste, at der ikke overføres flourerede stoffer i kritisk grad fra emballagen til de poppede corn. Af undersøgelsen fremgår det bl.a.: ”Fødevareinstituttet DTU har risikovurderet resultaterne af migrationsanalyserne, og konklusionen er, at fluorerede stoffer i de fundne mængder fra de pågældende fødevarer ikke udgør en fare for menneskers sundhed”.

Det skal her tilføjes, at vores emballager siden 2010 er blevet forbedret. Vi har blandt andet fjernet stoffet PFOA fra emballagerne for fem år siden. Derfor står vi uforstående over for, hvordan TÆNK kan have fundet PFOA i vores emballage. Analysecertifikater fra leverandøren viser, at det ikke findes i vores emballage, og derfor forsøgte vi at få en dialog med TÆNK for at få afklaret, om der er tale om en analysefejl - en såkaldt ”falsk positiv”, men TÆNK har blankt afvist at mødes med os.

Vi forstår heller ikke, hvorfor TÆNK vælger at publicere sine testresultater uden at medtage de eksakte værdier for sine fund. Det ville have været relevant for forbrugeren.

EU-parlamentsmedlem Christel Schaldemose (S) udtaler i dag i medierne, at hun vil bede EU-Kommissionen gå ind i sagen. Det imødeser vi naturligvis, da det vil kræve undersøgelser, som er langt mere pålidelige end den undersøgelse, som TÆNK har foretaget. Det er i denne forbindelse også værd at bemærke, at COOP Danmark er den eneste dagligvarekæde som har valgt at fjerne micropopcornene fra hylderne. Ifølge pressechef Louise Stephan fra COOP Sverige er der ikke truffet beslutning om at COOP Sverige følger COOP Danmarks beslutning om at stoppe salget af micropopcorn. COOP Sveriges beslutning om at beholde micropopcorn i butikkerne bakkes op af toksikolog Emma Halldin Ankarberg fra Livsmedelverket. Ifølge Emma Halldin Ankarberg er det i princippet umuligt at indtage så mange micropopcorn at det udgør en potentiel fare for sundheden.

Læs eventuelt hele artiklen her: www.svd.se/livsmedelsverket-tonar-ned-larm-om-giftiga-popcorn.

Fra Popz’ side ser vi ingen problemer i fortsat at producere, sælge og med stor fornøjelse selv spise microbølgepopcorn.

Yderligere oplysninger:

Claus Qvortrup, salgschef, telefon 58 56 53 53 – e-mail: claus@popz.dk